Andrén Stadsbyggnad

 

STRATEGISK RÅDGIVNING I STADSBYGGNADSFRÅGOR

Från idé till projekt

OM

 

Andrén Stadsbyggnad AB startade i februari 2017 och erbjuder strategisk rådgivning i stadsbyggnadsfrågor, från idé till projekt.

 

Jag har mycket lång och bred erfarenhet av fysisk planering. Har arbetat som planchef i Södertälje kommun och Stockholms stad, samt som stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun. De senaste åren har jag varit senior rådgivare på NAI Svefa.

 

Jag tror mycket på värdet av tidiga dialoger mellan privata och offentliga aktörer. Mitt nätverk är stort, både bland de som vill bygga och bland de som fattar besluten om byggandet.

UPPDRAGSGIVARE

 

Företaget har hittills ca 25 uppdragsgivare. Främst är det byggherrar och fastighetsbolag som efterfrågar strategisk rådgivning, men även ett antal kommuner.

 

Jag är också anlitad som föreläsare på högskolor och i andra utbildningssammanhang.

 

KONTAKT

Bengt Andrén

Grönbrinksgatan 2

117 59 Stockholm